Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on kuntouttaa kielen ja puheen toimintoja, syömis- ja nielemistoimintoja, äänentuottoa sekä vuorovaikutusta ja kommunikointia hyödyntäen tarvittaessa myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (AAC). Puheterapeutti työskentelee yhteistyössä kuntoutujan läheisten, kodin, muiden terapeuttien, päiväkodin, koulun jne. kanssa.